Departamentas atkreipia dėmesį, kad kai kurių kanapių produktų ir gaminių sudėtyje esanti medžiaga Heksahidrokanabinolis (Hexahydrocannabinol, HHC) yra įtraukta į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/182550606aef11edbc04912defe897d1).

HHC yra įtrauktas į I-ąjį Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, kuriame esančios medžiagos draudžiamos vartoti, išskyrus atvejus, kai į i sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje.

Rinkos ribojimo priemonės HHC įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 24 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/182550606aef11edbc04912defe897d1).

Primename, kad už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad dažnai kanapių produktuose ir gaminiuose aptinkama medžiaga delta-8-tetrahidrokanabinolis (delta-8-THC) yra kontroliuojama ir yra įtraukta į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.7B3B40DCD13A).

Parduotuvės
Naujienos
Paslaugos
Renginiai